Fahri Sümer

Tuval üzerine yağlıboya, imzalı, 66x81 cm.