Alev Özas

Prestuval üzerine yağlıboya, imzalı, 30x30 cm.